Αρχείο Συγγραφέων

Πέμπτη 30.11.2017

Νοέμβριος 23, 2017

2017-11-30.Andreas-Prwtoklitos

Κυριακή 26.11.2017

Νοέμβριος 22, 2017

2017-11-26_kyr_ic_Louka.8.Γ-25

Ορθοφωνικά

Νοέμβριος 22, 2017

Ὡς γνωστόν, ἐὰν ἡ ἑπόμενη λέξη ἀρχίζει ἀπὸ φωνῆεν, εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ὕπαρξη καὶ προφορὰ τοῦ (τόσο εὐφωνικοῦ) -ν- τῆς πανέμορφης ἑλληνικῆς γλώσσας μας,

ἐνῶ, ἐὰν ἡ ἀκολουθοῦσα λέξη ἀρχίζει ἀπὸ σύμφωνο, τὸ τελικὸ -ν- καὶ ἂν ὑπάρχη, παραλείπεται. Δὲν προφέρεται.

Συμβαίνει, λοιπόν, ὅταν σὲ κάποια τροπάρια (κυρίως τῶν Κανόνων) πρόκειται νὰ προτάξουμε τοὺς στίχους «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς» ἢ «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν», πρέπει νὰ προφέρουμε τὸ -ν-, ἀκόμη καὶ ἂν αὐτὸ δὲν ἀναγράφεται στὸ κείμενο.

Σάββατο 26.11.2017

Νοέμβριος 22, 2017

2017-11-25.PansofouAikaterinis

Τρίτη 21.11.2017

Νοέμβριος 16, 2017

2017-11-21.EisodiaTheotokou

Κυριακή 19.11.2017

Νοέμβριος 10, 2017

2017-11-19_Kyr_8_Louka.7.B-24

Κυριακή 12.11.2017

Νοέμβριος 6, 2017

2017-11-12_kyriakh_ic_loyka.6.Α-ApAgiou

Σάββατον 11.11.2017

Νοέμβριος 2, 2017

2017-11-11.Megalom.Minas

Πέμπτη 09.11.2017

Νοέμβριος 2, 2017

2017-11-09.Nektariou

Τετάρτη 08.11.2017

Νοέμβριος 1, 2017

2017-11-08.Taxiarxon

Κυριακή 05.11.2017

Νοέμβριος 1, 2017

2017-11-05_kyr_e_Louka.5.ΙΑ

Σάββατο 28.10.2017

Οκτώβριος 12, 2017

2017-10-28.Agias_Skepis